Dokumentácia

Obchodná dokumentácia

Katalóg produktov

Systém manažmentu podľa EN ISO 9001 : 2008

Spoločnosť Favex, s. r. o. má od roku 2005 zavedený a certifikovaný
systém akosti, ktorý splňuje požiadavky normy EN ISO 9001:2008, certifikáciu uskutočnila významná certifikačná spoločnosť RW TŰV, v roku 2007 sa uskutočnila certifikácia už spoločnosťou TŰV NORD, ktorá je nástupcom spoločnosti RW TŰV.
Systém akosti je založený na procesnom prístupe. Vzhľadom na to,
že náš tovar dodávame i do automobilového priemyslu, snažíme sa náš
systém čo najväčšmi priblížiť súčasným požiadavkám tohto odvetvia.

Výročné správy spoločnosti FAVEX, s.r.o.

Kontaktujte nás

FAVEX, s.r.o
Hradišťská 98,
687 08 Buchlovice

telefon: +420 572 411 530
fax: +420 572 557 731
e-mail: info@favex.cz

FAVEX, s.r.o
Hradišťská 98,
687 08 Buchlovice

tel/fax: +48 604 235 234
e-mail: info@favex.cz

FAVEX, s.r.o
Hradišťská 98,
687 08 Buchlovice

telefon: +421 322 901 777
e-mail: info@favex.sk

FAVEX, s.r.o (AT)
Hradišťská 98,
687 08 Buchlovice
Česká republika

telefon: +420 572 411 530
fax: +420 572 557 731
e-mail: info@favex.cz

×